Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu(PE) d’una entitat de lleure és un document que fa operatiu l’ideari del centre en què es reflecteix la identitat de l’esplai.

 Així doncs, és el resultat d’un procés d’elaboració de caràcter global que expressa els plantejaments educatius generals del centre i proporciona un marc global a la institució educativa que permet l’actuació coordinada i eficaç de l’equip de monitors.

Fa uns anys es va decidir posar en marxa un Projecte Educatiu actualitzat. S’ha vist que la idea anava donant fruits i és per això que aquest any, com a novetat, hem incorporat dos objectius més al Projecte. El treball realitz

 

at és fruit del debat i consens entre l’equip de monitors ja que considerem que tots ens n’hem de sentir partícips per tal de poder portar-lo a la pràctica. Primerament, vam fer un anàlisi de la nostra realitat com a entitat, basant-nos en el perfil d’infants i adolescents. A partir d’això, vam començar a desenvolupar alguns eixos que volem treballar per tal de marcar-ne uns que serveixin com a referència de la nostra tasca educativa.

Essència

La trajectòria d’un infant dins l’Erol sol ser força estable a nivell temporal, és a dir, una persona que entra a Xampinyons té moltes probabilitats d’arribar a Pets de Llop i, en moltes ocasions, que acabi fent Projecte Fong per tal de ser monitor.

Però…la persona canvia durant aquest temps, no? Què ofereix l’esplai per cada edat?

És evident que un infant de 5 anys no és el mateix que un jove de 16. Creiem que el seu creixement personal és important en totes les seves dimensions. Per experiència pròpia dels monitors, sabem que l’esplai és una experiència vital molt significativa i, per això, pensem que el projecte que oferim ha d’estar ben treballat i adaptat a cada etapa.

Divisió per etapes

Per aquest motiu, hem volgut dividir el pas per l’Erol en tres etapes, formades cadascuna per dos grups. Cal remarcar que aquests grups no corresponen a uns cursos escolars concrets ja que poden variar d’un curs a un altre, però sí prenen sentit en el sí del conjunt.

taula 1

Projecte educatiu

A hores d’ara, el Projecte Educatiu ja consta de tres objectius generals, concretats en tres objectius més concrets segons les etapes:

taula 2

taula 3

taula 4

I els nous objectius són els següents:

PE.PNG